HOMOLOGACE 4x4 EXPERT Pevnostní nárazníky, podvozky aj.

 • Vytisknout

j1Individuální úpravy vozidel a jejich homologace - pevnostní nárazníky, navijáky, zvýšené podvozky, pracovní světla, zvýšená sání atd...

 

INDIVIDUÁLNÍ ÚPRAVY VOZIDEL A JEJICH SCHVÁLENÍ DO PROVOZU

Vlastnosti motorových vozidel, jejich součásti a příslušenství, které mohou ovlivnit bezpečnost silničního provozu, jsou v České republice regulovány zákonem č. 56/2001 Sb. a 341/2002 Sb. ve znění pozdějších změn. Uvedené výrobky musí splňovat kritéria pro jejich schválení do provozu Ministerstvem dopravy, k čemuž je nutné předložit osvědčení o homologaci vydané v ČR nebo v zahraničí. Další možností je individuální schválení přestavby vozidla dle platných předpisů EHK OSN nebo dle směrnic EU. 

Ve 4x4 Expert Vám nabízíme výrobu a montáž doplňků, které splňují uvedené zákony a směrnice.

NAŠE NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍHO SCHVÁLENÍ:

 • Vytvoříme Vám vhodný koncept úpravy 
 • Doplňky vyrobíme nebo dodáme dle přesně daných pravidel a namontujeme je v souladu s platnými předpisy EHK OSN a směrnicemi EU
 • S Vaším vozem podstoupíme homologační zkoušky, případně provedeme další nutné úpravy
 • Zajistíme příslušné technické podklady a protokoly o homologaci
 • A to vše s následným zápisem do technického průkazu vozidla a nalepením homologačního štítku 4x4 EXPERT o přestavbě

NABÍZÍME VÝROBU/DODÁNÍ A MONTÁŽ TĚCHTO DOPLŇKŮ S NÁSLEDNOU HOMOLOGACÍ:

 • Přední pevnostní nárazník s možným příslušenstvím
 • Zadní pevnostní nárazník s možným příslušenstvím 
 • Naviják 
 • Podvozková sada
 • Zvýšené sání
 • Boční ochranné a nášlapné trubky 
 • Pracovní světla 
 • Pneu aj.

Jedná se o vysoce individuální zakázkovou práci nebo posouzení vhodnosti doplňku se striktně danými pravidly pro schvalovací proces.

Každá taková zakázka má svá specifika, a proto Vám zde nemůžeme nacenit jednotlivé položky schvalovacího procesu. 

Pro podrobnější informace si prosím sjednejte osobní schůzku na našich kontaktních číslech.

Tato nabídka platí pro již stávající klienty 4x4 EXPERT nebo pro zákazníky, kteří mají zájem o provedení individuální homologované úpravy v našem servisu, a to z toho důvodu, že neseme odpovědnost za garantovaný způsob montáže.

!!Upozorňujeme, že v žádném případě nemůžeme zprostředkovat schválení oficiálně distribuovaných doplňků, které nebyly montované v našem servisu, stejně tak jako podomácku vyrobených nárazníků, hobby montáže doplňků aj., proto se na nás s těmito dotazy, prosím, neobracejte.